Udeka klientiem

Udeka klientiem

No pagājušā gada decembra mēneša pašvaldības SIA “ŪDEKA” (ŪDEKA) klientiem gan elektroniski, gan papīra formātā izsūta atgādinājumus par ūdens skaitītāju verificēšanu, informējot iedzīvotājus par ūdens skaitītāju derīguma termiņu un nepieciešamību šos skaitītājus verificēt, lai pārbaudītu  to atbilstību metroloģiskajām prasībām.

Daļa klientu ūdens skaitītāju verificēšanu veic laicīgi – noteiktajā termiņā, taču daļa klientu vēl joprojām neveic ūdens skaitītāju verificēšanu, tādējādi kļūstot par sliktajiem un maksājot mājas kopējo ūdens patēriņa starpības daļu.

Ūdens patēriņa skaitītāju precīzai darbībai un metroloģiskai kontrolei ir būtiska nozīme, lai varētu notikt godīga ūdens patēriņa uzskaite, tādēļ mūsu valstī ar Ministru kabineta noteikumiem (2007.gada 9.janvāra Nr.40) ir noteikts periods, līdz kuram ūdens patēriņa skaitītājiem jāveic verificēšana, saņemot atbilstības sertifikātus par lietošanai derīgiem uz nākamo periodu. Latvijas normatīvajos aktos noteikts, ka ūdens skaitītājus nepieciešams verificēt ne retāk kā reizi 4 gados un šī verificēšana ir jāveic kādā no LATAK (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja) akreditētām laboratorijām.

Kur var uzzināt, kad beigsies skaitītāju verificēšanas termiņš?

Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām un nonākšanas sliktā statusā, ŪDEKA aicina regulāri sekot līdzi savos dzīvokļos esošo skaitītāju verificēšanas datumam. Informācija par savu skaitītāju verificēšanas datumu jeb skaitītāju derīguma termiņu ir pieejama gan ikmēneša rēķinā, gan Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv, kā arī klienti saņem atgādinājuma vēstuli par nepieciešamību veikt skaitītāju verificēšanu.

ŪDEKA saviem klientiem atgādinājumu par nepieciešamību veikt ūdens skaitītāja verificēšanu nosūta gan elektroniski, gan papīra formā mēnesi pirms skaitītāja derīguma termiņa beigām. Ūdens skaitītājs pēc tā derīguma termiņa beigām ir jānomaina 3 mēnešu laikā. Ja tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, tad klients nonāk sliktā statusā, viņa nodotie neverificētā skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā un rēķinos tiek aprēķināta mājas kopējā ūdens patēriņa starpības daļa. 

Analizējot elektroniski nosūtītos atgādinājumus, ŪDEKA secina, ka 85,5% klientu informāciju par nepieciešamību veikt ūdens skaitītāja verificēšanu ir izlasījuši, taču daļa klientu nosūtīto informāciju nav apskatījušies, tādēļ, iespējams, laikus nav verificējuši ūdens skaitītājus.

Aicinām pārbaudīt ūdens skaitītāja derīgumu, laikus veikt to verificēšanu un sekot līdzi ŪDEKA nosūtītajai informācijai.

Atgādinām, ka skaitītāju nomaiņas (esošo skaitītāju maiņas pret atkārtoti verificētiem vai jauniem skaitītājiem) pakalpojumus Ventspilī piedāvā gan ŪDEKA, gan dažādas komercfirmas. Klienti paši var izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu sniedzēju. Источник: udeka.lv


Добавить комментарий